Statystyka

1 na 44 dzieci zostaje zdiagnozowanych z autyzmem. Od 2000 roku częstotliwość występowania spektrum autyzmu wzrosło z 1 na 150 do 1 na 44 dzieci.

Tylko w USA żyje 7 milionów osób ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu.

Spektrum autyzmu jest wykrywane na całym świecie. W tym momencie osoby w spektrum stanowią 1% globalnej populacji. To ponad 79 milionów ludzi (marzec 2022). To prawie dwukrotność populacji Polski.

Chłopcy są diagnozowani 4 razy częściej niż dziewczynki (AFAB).

Dzieci, które uzyskują diagnozę przed 4. rokiem życia mają 50 razy większe szanse na uzyskanie wsparcia.

Spektrum autyzmu często współistnieje z niepełnosprawnością intelektualną (30% – 40%), ADHD (30% – 50%), zaburzeniami lękowymi (40%), depresją (30%).

Osoby w spektrum autyzmu również są bardziej podatne na traumę (PTSD), ale nie ma dokładnych danych ze względu na ukryty charakter objawów korelującymi ze stanami lękowo depresyjnymi.

Objawy spektum autyzmu można zauważyć już u 18-miesięcznego dziecka (zdarza się i częściej).

Zaledwie około 22% dorosłych autystów jest posiada pracę zarobkową, a 75% dorosłych autystów nadal mieszka z rodzicami/opiekunami prawnymi (badania przeprowadzone w Wielkiej Brytani w ramach kampanii Autism Employment Gap).

Według badań przeprowadzonych przez Cambridge University osoby autystyczne są częściej LGBT+ niż osoby neurotypowe. Zaledwie 63% osób autystycznych deklarowało się, jako osoby heteroseksualne. Dla porównania 83% osoób neurotypowych deklarowało orientację heteroseksualną.

Źródła:
McCauley, J., Elias, R., & Lord, C. (2020). Trajectories of co-occurring psychopathology symptoms in autism from late childhood to adulthood. Development and Psychopathology, 1–16
https://www.cdc.gov/
https://autismsociety.org/
https://www.worldometers.info/
https://polskiautyzm.pl/
https://www.spectrumnews.org/
https://www.autism.org.uk/what-we-do/news/new-data-on-the-autism-employment-gap
https://www.cam.ac.uk/research/news/autistic-individuals-are-more-likely-to-be-lgbtq
https://www.autismresearchcentre.com/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial