Stan zatrudnienia osób neuroróżnorodnych

W dniu 30.11.2022 zakończyłyśmy zbieranie odpowiedzi na naszą 40 pytaniową ankietę.

Dzięki współpracy z Fundacjami, Stowarzyszeniami, firmami i prywatnymi osobami udało nam się osiągnąć niesamowite zasięgi oraz rozgłos.

W tym miejscu chcę podziękować: Fundacji Asper IT, Fundacji Prodeste, Fundacji Savant, Fundacji Autyzm Startup, Neuroatypowej, Autyzm po Ludzku, Eli Bonda, Aspiracjom i wielu indywidualnym osobom, które mnie wsparły to badanie do tego momentu.

Jestem wyjątkowo dumna ze współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz faktu, że nasze badanie jest pod patronatem Karty Różnorodności.

Cel badania

W ramach przypomnienia, podkreślam, że celem badania jest zrozumienie obecnej sytacji zatrudnienia osób nauroróżnorodnych.

Dostałyśmy wiele uwag, że badanie nie bierze pod uwagę osób samozatrudnionych, artystów, czy osoby pracujące u kilku pracodawców jednocześnie. Niestety, żadne badanie nie obejmie wszystkich możliwych wariantów. My skupiamy się na osobach zatrudnionych (żeby zrozumieć, co sprawia problem w pracy) oraz osobach szukających pracy (żeby zrozumieć, co sprawia problem w znalezieniu pracy). Dane, jakie uzyskamy po analizie będą mogły być wykorzystane do szkoleń pracodawców, zwiększania świadomości na rynku pracy oraz poprawy działalności zespołów rekrutacyjnych.

Zespół badawczy

Analizą ilościową zajmuje się Sova, która zajmuje się tego typu badaniami zawodowo, jako analityk programista.

Analizą jakościową zajmuje się Marta, która zajmuje się analizą danych oraz badaniami UX.

Następne kroki

W następnej kolejności zebrane odpowiedzi przesłałyśmy do Salesforce Analytics Studio, gdzie za pomocą SAQL obliczamy wskaźniki potrzebne do dalszej analizy ilościowej.

Równolegle przeprowadzamy analizę jakościową przeprowadzoną na podstawie otwartego pytania oraz kontaktu osobistego z osobami, które wyraziły na to chęć kontaktując się z nami.

Obecnym celem jest przeanalizować dane pod kątem utworzenia tzw. „Badanej Persony”. Tym sposobem badanie przeprowadzamy od ogółu do szczegółu.

Aktualizacja o następnych krokach będzie opublikowana na początku roku 2023 na stronie głównej badania.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial